Płatność mobilna: opłata przez obciążenie rachunku za telefon komórkowy

Łatwa i bezpieczna metoda płatności za pośrednictwem rachunku za telefon komórkowy lub dokonanie przedpłaty środków pieniężnych

Płatność mobilna / płatność przez obciążenie rachunku za telefon komórkowy

Korzystając z mobilnej metody płatności zwanej „Carrier Billing“, konsumenci mogą płacić za zakupione przez Internet towary, produkty, usługi, serwisy i treści cyfrowe za pomocą urządzeń przenośnych (telefonów komórkowych, tabletów, komputerów lub telewizorów z funkcją smart TV). Taka metoda płatności w przypadku uiszczania niewielkich kwot za zakupy dokonywane w różnych branżach, jak chociażby zakup w aplikacji, kupno biletów, usług transportu publicznego, gier online, elektronicznych artykułów prasowych bądź pobieranie muzyki lub wideo na żądanie, stanowi często alternatywę dla kart kredytowych, natychmiastowych przelewów lub usługi PayPal. Należna kwota zostaje dopisana do rachunku za telefon komórkowy lub potrącona z wniesionej uprzednio przedpłaty „prepaid”.

Obecnie Carrier Billing jest trzecią najczęściej wybieraną metodą płatności na Facebooku, bez której nie można już sobie wyobrazić sektora płatności mobilnej!

 

Zalety tej metody płatności:

  • Szybki i wygodny proces realizacji płatności
  • Zapewnia ochronę danych
  • Nie wymaga rejestracji
  • Nie wymaga przekazywania danych wrażliwych (np. numeru karty kredytowej lub szczegółów konta)
  • Dostępność (przykładowo w Niemczech zaledwie 52% ogółu dorosłych posiada kartę kredytową, natomiast ten sam wskaźnik w odniesieniu do telefonów komórkowych wynosi 125%).

 

Płatność mobilna z DIMOCO

Ta metoda płatności to zamknięty krąg, który tworzą: użytkownik, innymi słowy konsument, dostawca usługi, instytucja płatnicza i operator telefonii komórkowej.

Usługodawca

Jak sama nazwa wskazuje, usługodawcą jest faktyczny dostawca usługi lub serwisu, który podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i rozliczenie usługi. Wiele firm międzynarodowych, m.in. Apple, Facebook, Spotify lub Netflix, pełni rolę usługodawcy i oferuje „Carrier Billing” jako jedną z metod płatności.

 

Instytucja płatnicza DIMOCO

DIMOCO Carrier Billing GmbH jest licencjonowaną instytucją płatniczą, nadzorowaną przez austriacki Urząd ds. Kontroli Rynku Finansowego. DIMOCO pLełni funkcję instytucji pośredniczącej między konsumentem a usługodawcą i realizuje transakcje płatnicze za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych. Sama firma DIMOCO nie produkuje ani nie oferuje żadnych towarów fizycznych, produktów czy usług cyfrowych. Tym samym nie jest usługodawcą dla użytkownika.

Aby usługodawcy mogli oferować użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem ich operatorów sieci, firma DIMOCO służy jako „punkt styczny“ (Mobile Transaction Hub), umożliwiając realizację płatności poprzez „Carrier Billing“.

 

Rola operatora telefonii komórkowej

Firma DIMOCO posiada umowę zarówno z usługodawcą, jak i operatorem telefonii komórkowej, zwanym również operatorem sieci. Instytucja płatnicza pełni rolę punktu łączącego, za pośrednictwem którego usługodawca przekazuje odpowiedniemu operatorowi telefonii komórkowej informacje dotyczące płatności. Podczas realizacji całej transakcji DIMOCO nie ma dostępu do danych konsumenta. Do kontrahentów DIMOCO należą między innymi takie firmy jak Vodafone, TMobile czy Telenor.

Jak wygląda przebieg całego procesu?

Konsument, Jan Kowalski, zawarł umowę abonamentową (postpaid) z operatorem telefonii komórkowej, np. firmą Orange. U jednego z usługodawców zamawia on produkt, przypuśćmy płatny ebook za cenę 5,99PLN. Rozliczenie zamówienia pana Kowalskiego zostaje teraz poprzez łącze techniczne firmy DIMOCOs przekazane operatorowi sieci Orange, który z kolei udostępnia usługę zakupioną przez pana Kowalskiego na jego terminalu (urządzeniu końcowym).W kolejnym miesiącu, oprócz wynikającej z umowy opłaty za abonament, do miesięcznego rachunku pana Kowalskiego doliczona zostanie kwota 5,99 PLN.

W przypadku umowy typu prepaid należy upewnić się, że na koncie znajduje się wystarczająca ilość środków do realizacji zamówienia. W podanym przykładzie kwota ta musi wynosić co najmniej 6PLN, w przeciwnym razie realizacja zamówienia powyższej usługi będzie niemożliwa.

Jeżeli usługodawca chce pobrać należną kwotę za pośrednictwem rachunku za telefon komórkowy konsumenta, może to zrobić jedynie za pośrednictwem umownego operatora sieci, ponieważ ten ostatni wystawia rachunek telefoniczny i automatycznie przejmuje adres rozliczeniowy konsumenta. DIMOCO nie ma dostępu do tych danych.

Opłaty za produkty można dokonać za pomocą telefonu komórkowego, tabletu, komputera lub telewizora z funkcją smart TV. W tym celu należy wybrać opcję „Zapłać za pośrednictwem rachunku za telefon komórkowy“. W ten sposób należność za zamówioną usługę lub produkt zostanie uregulowana wraz z następnym rachunkiem za telefon komórkowy.

Dwa przykłady, jak to działa:

  • Za pośrednictwem Internetu mobilnego: użytkownik potwierdza zakup kliknięciem na telefonie komórkowym, tablecie lub telewizorze z funkcją smart TV.
  • Za pośrednictwem Internetu stacjonarnego: użytkownik sam wpisuje swój numer telefonu komórkowego na stronie internetowej, następnie otrzymuje SMS z jednorazowym kodem TAN, który wprowadza na stronie internetowej jako potwierdzenie płatności.

 

Zasadniczo rozróżnia się dwa odrębne modele:

Zakupy/usługi jednorazowe:

Konsument korzysta z jednorazowej usługi. Po potwierdzeniu zakupu należna kwota jest potrącana z konta. Konsument nie korzysta z dalszych usług, w związku z czym wypowiedzenie umowy nie jest konieczne.

Usługa czatu jest również rozliczana na zasadzie zakupu jednorazowego.

Usługi abonamentowe

Usługę tę aktywuje konsument i korzysta z niej do momentu wypowiedzenia, które może nastąpić w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat warunków można znaleźć na stronie internetowej usługodawcy i/lub w wiadomości tekstowej wysłanej na telefon komórkowy użytkownika.

 

Dlaczego nazwa firmy DIMOCO pojawia się na rachunku za telefon komórkowy?

Niezależnie od tego, czy jest to usługa abonamentowa czy też zakup jednorazowy, konsument zawiera umowę wyłącznie z usługodawcą. Ze względu na to, że firma DIMOCO pełni rolę ustalonego w umowie łącza technicznego z operatorami sieci, a usługi są zamawiane i dostarczane poprzez naszą infrastrukturę techniczną, w niektórych krajach, takich jak Polska, firma płatnicza (nie dostawca usług) jest wymieniona jako wystawca rachunku za telefon komórkowy.

 

Infolinia do obsługi zapytań konsumentów

W razie pytań konsumenci mogą kontaktować się z infolinią Service & Contact Center. Infolinia ta w sposób profesjonalny służy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z mobilnymi usługami płatniczymi, a w razie potrzeby wyjaśnia zaistniałą sytuację z odpowiednim usługodawcą, o ile ten korzysta z serwisu Service & Contact Center.

Z tego względu na rachunku za telefon komórkowy konsumenta, w wiadomości powitalnej po zawarciu umowy o świadczenie usługi lub na stronie internetowej usługodawcy mogą pojawić się dane kontaktowe Service & Contact Center.

Uwaga: w celu wyjaśnienia danego problemu należy w momencie zgłoszenia podać numer telefonu, za pośrednictwem którego konsument realizuje płatności. Service & Contact Center kontaktuje się następnie z dostawcą usługi, uzyskuje niezbędne informacje, a na żądanie użytkownika może również zakończyć świadczenie usług abonamentowych.

 

Infolinia jest dostępna dla konsumentów bezpłatnie:

pn.– pt. w godz. 09:00 – 17:00

tel.: PL 0223974315 (taryfa lokalna)

e-mail: info-pl@mobileinfo.biz

 

Pozostałe informacje na temat firmy DIMOCO:

Doniesienia prasowe

Twitter

W razie jakichkolwiek pytań na temat DIMOCO jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem info@dimoco.eu!

Share

Stay in touch!