Mobilno plaćanje: Plaćanje putem računa za mobilni telefon.

Jednostavna i sigurna usluga naplate preko racuna za mobini telefon ili preko pre-paid voucher-a.

Mobilno plaćanje / Plaćanje putem računa za mobilni telefon

Jednostavno i sigurno plaćanje putem računa za mobilni telefon ili prepaid bona.

Opcijom naplate putem mobilnog operatora, tzv. „Carrier Billing“, potrošači mogu plaćati digitalne proizvode, usluge, servise i sadržaje putem interneta, pomoću svojih mobilnih uređaja (mobilnih telefona, tableta, osobnih računala ili smart televizora).

Ova opcija plaćanja često se pojavljuje kao alternativa kreditnim karticama, automatskom prijenosu sredstava ili PayPalu za male iznose za In-App kupnju, kupnju ulaznica ili karata, javni gradski prijevoz, online igre, elektronske članke, preuzimanje glazbe ili filmova na zahtjev, što su samo neki primjeri korištenja. Iznos za naplatu dodaje se na iznos računa za mobilne usluge ili odbija s prepaid bona.

Carrier Billing je postala jednom od 3 najčešće opcije plaćanja na Facebooku te se mobilno plaćanje više ne može zamisliti bez nje!

Prednosti ovog način plaćanja:

  • Brz i jednostavan proces plaćanja
  • Zaštita podataka
  • Nije potrebna registracija
  • Bez prijenosa osjetljivih podataka (kao npr. broj kreditne kartice ili podaci o računu)
  • Široka dostupnost (u Njemačkoj, primjerice, samo 52% odraslih osoba posjeduje kreditnu karticu, dok stopa korištenja mobilnih telefona iznosi čak 125%.)

Mobilno plaćanje putem DIMOCO servisa

Ovaj način plaćanja predstavlja krug koji čine korisnik, odnosno potrošač, pružatelj usluge, naplatna kuća te mobilni operator.

 

Pružatelj usluge

Zakonu o elektroničkim medijima. Za optimalnu funkciju i naplatu servisa odgovoran je sam pružatelj usluge. Mnoga međunarodna poduzeća, kao npr. Apple, Facebook, Spotify ili Netflix, djeluju kao pružatelji usluge i kao opciju naplate nude Carrier Billing.

Ustanova za platni promet DIMOCO

DIMOCO Carrier Billing GmbH je licencirana ustanova za platni promet i pod nadzorom je austrijskog tijela za nadzor financijskih tržišta. DIMOCO pritom djeluje kao posrednik između potrošača i pružatelja usluge i obrađuje proces plaćanja putem telekomunikacijskog, digitalnog ili IT-uređaja. Sama tvrtka DIMOCO ne nudi nikakve fizičke ili digitalne proizvode ili usluge, odnosno nije pružatelj usluge za korisnike.

Kako bi pružatelji usluga korisnicima mogli ponuditi svoje usluge i servise putem svojih mrežnih operatora, DIMOCO pruža tehničku vezu (Mobile Transaction Hub) koja omogućava plaćanje putem opcije „Carrier Billing“.

Uloga mobilnog operatora

DIMOCO ima ugovore i s pružateljima usluga i s mobilnim operatorima, koji se nazivaju i mrežnim operatorima. Ustanova za platni promet djeluje kao sučelje za prijenos podataka za plaćanje od pružatelja usluge do nadležnog mobilnog operatora, a DIMOCO pritom nema pristup korisničkim podacima. Neki od ugovornih partnera tvrtke DIMOCO su Telekom, VIP i Tele2.

Kako se odvija taj postupak?

Ivo Ivić, potrošač, ima pretplatu kod nekog mobilnog operatora, npr. Vodafona. Uzmimo da od nekog pružatelja usluga naruči neki proizvod, npr. e-knjigu koja košta 5,99 EUR.

Tada se naplata narudžbe g. Ivića putem tehničke veze tvrtke DIMOCO prenosi u Vodafone, a on pak prenosi uslugu na priključak (uređaj krajnjeg korisnika) g. Ivića.

Sljedećeg mjeseca, na mjesečnom računu g. Ivića će se uz osnovnu ugovornu pristojbu pojaviti i iznos od 5,99 EUR.

Kod prepaid usluge, na računu mora biti dovoljno sredstava za pokrivanje troškova usluge. U ovom slučaju to iznosi najmanje 6 EUR, u suprotnom narudžba usluge nije moguća.

 

 

Ako pružatelj usluga dospjeli iznos želi naplatiti putem mobilnog računa potrošača, to se može ostvariti samo uz sudjelovanje ugovornog mrežnog operatora, jer on ispostavlja telefonski račun, a adresa za ispostavu računa potrošača se preuzima automatski. Tvrtki DIMOCO ti podaci nisu dostupni.

Proizvodi se mogu plaćati putem mobilnih telefona, osobnih računala ili smart televizora. Za to je potrebno odabrati opciju „Plaćanje putem mobilnog računa“ (u Austriji ili Njemačkoj) ili „Plaćanje putem Natel računa“ (u Švicarskoj), pa će se usluga ili proizvod na sljedećem računu naplatiti putem računa za mobilne usluge.

 

 

Dva primjera kako to može funkcionirati:

 • Putem mobilnog interneta: kupnja se potvrđuje klikom na mobitelu, tabletu ili smart TV-u.
 • Putem interneta: Korisnik sam na internetskoj stranici unosi broj svojeg mobilnog telefona i nakon tog prima SMS s TAN brojem, koji kao potvrdu plaćanja unosi na internetsku stranicu
Postoje dva glavna osnovna modela plaćanja:

Jednokratna kupnja:

Korisnik koristi neku jednokratnu uslugu. Nakon potvrde kupnje, naplativi iznos se tereti jednokratno. Stoga u slučaju da korisnik više ne želi koristiti tu uslugu nije potrebno otkazivanje.

Chat usluga se također naplaćuje kao jednokratna kupnja.

Pretplatne usluge:

Njih aktivira korisnik i koristi ih do otkazivanja, ali ih može prekinuti u svakom trenutku. Više informacija o uvjetima možete pronaći na internetskoj stranici pružatelja usluge i/ili dobiti na mobilni telefon u obliku kratke poruke.

Zbog čega je na mobilnom računu naveden DIMOCO?

Bilo da se radi o pretplatnoj usluzi ili jednokratnoj kupnji, u oba slučaja potrošač sklapa ugovor samo s pružateljem usluge. U nekim zemljama, npr. u Njemačkoj, se na mobilnom računu kao izdavatelj računa navodi naplatna kuća (a ne pružatelj usluga), jer DIMOCO pruža ugovorom određenu tehničku vezu s mrežnim operatorom, a usluga je naručena i isporučena putem naše tehničke infrastrukture.

Pozivni centar za upite potrošača

U slučaju pitanja potrošači se mogu obratiti Service & Contact Center.

Pozivni centar specijaliziran je za profesionalno rješavanje upita potrošača o mobilnim uslugama plaćanja i može riješiti pitanja s odgovornim pružateljem usluga ako on koristi Service & Contact Center.

Stoga na računu za mobilne usluge potrošača, u pozdravnoj poruci prilikom sklapanja ugovora o usluzi ili na internetskoj stranici usluge mogu biti navedeni kontakt podaci Service & Contact Center-a.

Važno: Prilikom poziva potrebno je navesti broj telefona o kojem se radi, jer je on potreban za provjeru upita. Service & Contact Center potom kontaktira pružatelja usluge, dobiva potrebne informacije i po želji može i otkazati pretplatne usluge.

Pozivni je centar potrošačima dostupan besplatno:

pon-pet 09:00-17:00

Tel: HR 021770046 (lokalna tarifa)

E-mail: info-hr@mobile-info.cc

Ostali podaci o tvrtki DIMOCO

Izvještaji za tisak

Twitter

Za ostala pitanja dostupni smo na info@dimoco.eu!

Share

Stay in touch!