Mobile Payment: platby prostřednictvím účtu za mobilní telefon

Jednoduchá a bezpečná platba prostřednictvím účtu za mobilní telefon nebo předplacené karty. 

Mobile Payment / plaťte prostřednictvím účtu za mobilní telefon 

Spotřebitelé mohou používat metodu mobilní platby nazvanou „carrier billing“ k placení za online nákupy digitálního zboží, produktů, podpory, služeb a obsahu prostřednictvím svých mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač nebo chytrá televize).
Tato možnost platby je často nabízena jako alternativa k použití kreditních karet, okamžitých převodů nebo systému PayPal pro malé částky v oblasti nákupů v prostředí aplikací, prodeje vstupenek, veřejné dopravy, online her, přístupu k online článkům, stahování hudby a videa na vyžádání, abychom uvedli jen několik příkladů. Částka k platbě je buď přičtena k faktuře za mobilní telefon, nebo odečtena z předplacené karty.

Carrier Billing se ve skutečnosti stala jednou ze tří nejpopulárnějších platebních metod na Facebooku – a proto je neodmyslitelnou súšastí oblasti Mobile payment. (Mobilní platby).

Výhody této platební metody:

  • Rychlý a snadný proces platby
  • Efektivní ochrana údajů
  • Bez nutnosti registrace
  • Uživatel nezadává důvěrné údaje (jako je číslo platební karty nebo číslo účtu)
  • Dostupnost (například v Německu má kreditní kartu jen 52 % dospělých – naproti tomu vlastnictví mobilního telefonu je rozšířeno ze 125 %)

Mobile Payment s DIMOCO

Tuto platební metodu lze přirovnat ke kruhu, který tvoří uživatel, tj. spotřebitel, dále poskytovatel služby, platební instituce a mobilní operátor.

Poskytovatel služby 

Poskytovatel služby je, jak název napovídá, skutečným poskytovatelem dané služby nebo podpory a podléhá v České republice Zákonu o elektronických komunikacích. Poskytovatel služby nese odpovědnost za zajištění optimální funkčnosti a vyúčtování služby. Mnoho mezinárodních společností, jako je Apple, Facebook, Spotify nebo Netflix, působí jako poskytovatelé služeb a nabízejí Carrier Billing jako platební možnost.

DIMOCO: platební instituce

DIMOCO Carrier Billing GmbH je licencovaná platební instituce a podléhá dohledu Rakouského úřadu pro dohled nad finančním trhem. DIMOCO funguje jako zprostředkující subjekt mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb a zprostředkovává platební transakce uskutečněné prostřednictvím telekomunikačního, digitálního nebo IT zařízení. DIMOCO nevyrábí ani nenabízí uživatelům fyzické zboží, digitální produkty nebo služby, a tedy není poskytovatelem služeb.

S cílem umožnit poskytovatelům služeb nabízet své služby uživatelům prostřednictvím jejich mobilních operátorů poskytuje DIMOCO „Technický uzel“ (Mobile Transction Hub), který umožňuje provádět platby prostřednictvím Carrier Billing.

 

Role mobilního operátora

DIMOCO má uzavřeny smlouvy jak s poskytovatelem služeb, tak s provozovatelem mobilní sítě, nazývaným též mobilní operátor. Platební instituce funguje jako rozhraní: informace o platbě je přenášena od poskytovatele služby k příslušnému mobilnímu operátorovi a společnosti DIMOCO nejsou poskytovány žádné osobní údaje spotřebitele. Ke smluvním partnerům společnosti DIMOCO patří mimo jiné Vodafone, Telekom, O2, Mobilcom-Debitel, A1, T-Mobile, Drei, Swisscom, Sunrise a Salt.

Jak tento proces funguje?

Spotřebitel Josef Novák má uzavřenu smlouvu například s mobilním operátorem Vodafone. Zakoupí si produkt od poskytovatele služby, v tomto případě například zpoplatněnou e-knihu za 5,99 eur.

Platba za online objednávku pana Nováka je prostřednictvím technického spojení společnosti DIMOCO přenesena na operátora Vodafone, který dále službu přenese na spojení pana Nováka (a jeho koncové zařízení).

Následující měsíc bude měsíční účet pana Nováka za mobilní telefon zahrnovat kromě jeho smluvní fakturované částky navíc také částku 5,99 eur.

V případě předplacených služeb operátora musí být k dispozici dostatečný kredit k pokrytí ceny nakupované služby. V tomto případě musí být k dispozici kredit ve výši nejméně 6,00 eur, jinak nebude možné službu zakoupit.

Pokud si poskytovatel služeb přeje inkasovat částku splatnou prostřednictvím účtu spotřebitele za mobilní telefon, může tak učinit pouze ve spolupráci s mobilním operátorem, který vystavuje účet za telefon a automaticky obdrží fakturační adresu spotřebitele. Společnost DIMOCO tyto údaje k dispozici nemá.

Produkty mohou být placeny použitím mobilního telefonu, tabletu, PC nebo chytré televize. Za tím účelem vyberte na stránce platby možnost fakturace prostřednictvím operátora.

Dva příklady, jak to funguje:

  • Prostřednictvím mobilního internetu: nákup je potvrzen jedním kliknutím na mobilním telefonu, tabletu nebo chytré televizi.
  • Prostřednictvím pevného internetu: uživatel zadá na příslušné webové stránce své mobilní telefonní číslo a poté mu je zaslána SMS s TAN kódem, který zadá na webové stránce pro potvrzení.

Na výběr jsou v podstatě dva různé modely: 

Jednorázové nákupy/služby:
Spotřebitel využije jednorázovou službu. Po potvrzení nákupu je splatná částka odepsána pouze jednorázově. To znamená, že v případě, že služba nebude v budoucnu vyžadována, není nutné žádné zrušení.
Chatová služba je rovněž účtována jako jednorázový nákup.

Služby předplatného:
Tyto služby jsou spotřebitelem jednou aktivovány a opakovaně účtovány až do jejich zrušení, což lze provést kdykoli. Další informace týkající se podmínek naleznete na webových stránkách poskytovatele služeb a/nebo v textové zprávě ve Vašem mobilním telefonu.

 

Proč se DIMOCO objevuje na účtech za mobilní telefon?

Bez ohledu na to, zda se jedná o službu předplatného nebo jednorázový nákup, v obou případech spotřebitel uzavírá smlouvu pouze s příslušným poskytovatelem služeb. V některých zemích, jako například v Německu, je na účtech za mobilní telefon jako fakturující uváděna platební instituce (a nikoli poskytovatel služeb). To je proto, že DIMOCO má smluvně závazné technické spojení s provozovateli mobilních sítí a služba byla zakoupena a poskytnuta prostřednictvím naší technické infrastruktury.

 

Call centrum pro dotazy spotřebitelů

 

Spotřebitelé se mohou s dotazy obracet na středisko služeb Service & Contact Center.

Call centrum se profesionálním způsobem specializuje na vyřizování spotřebitelských dotazů týkajících se mobilních platebních transakcí a může ověřovat skutečnosti u příslušných poskytovatelů služeb za předpokladu, že používají Service & Contact Center. Z toho důvodu jsou na účtech spotřebitelů za mobilní telefon, v uvítací zprávě při zakoupení služby a také na webových stránkách služby uváděny kontaktní údaje Service & Contact Service.

Důležité: při kontaktování call centra je nutné uvést příslušné telefonní číslo, protože je nutné k nahlédnutí do dotazu. Service & Contact Center poté kontaktuje poskytovatele služby, obdrží potřebné informace a může, pokud si to spotřebitel přeje, ukončit službu předplatného.
Call centrum je spotřebitelům k dispozici bezplatně.

 

Samoobslužný portál Service & Contact Center:
Po přihlášení spotřebitele pomocí příslušného telefonního čísla umožňuje portál na adrese mobile-info.biz spravovat předplatné a zobrazit podrobnosti o jeho transakcích, spotřebitel však může s případnými dotazy kontaktovat rovněž přímo Contact & Service Center.

 

Další informace o společnosti DIMOCO:

Tiskové zprávy
Twitter

Na Vaše další případné dotazy Vám rádi odpovíme prostřednictvím adresy consumerservice@dimoco.eu!

Share

Stay in touch!