Επωνυμία εταιρείαςDIMOCO Greece
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Εμπορική ΟνομασίαDIMOCO Greece
Νομοθετημένη ΔιεύθυνσηΟλύμπου 19
Νέα Φιλοθέη/Μαρούσι,
15123 Αθήνα,Ελλάδα
Όνομα και διεύθυνση
συνεργατών
DIMOCO Europe GmbH
Campus 21, Europaring
F15/302
2345 Brunn am Gebirge,
Αυστρία
Ονοματεπώνυμο
διαχειριστή
Bettina Sommer
Κεφάλαιο της εταιρείαςEUR 10,000
Αριθμός ΓΕΜΗ133422801000
ΑΦΜ

800637690
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης
Πελατών
2103009942Πίνακας Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης
DIMOCO Carrier Billing
Επικοινωνία για καταναλωτές