ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPHOZ (DIMOCO GYIK)

A DIMOCO nagyon komolyan veszi az adatok védelmét, ezáltal a legnagyobb körültekintéssel és bizalmassággal, a jelen Adatbiztonsági Szabályzat- ( a „Szabályzat”), valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban dolgozza fel az Ön által a részünkre megadott adatokat (a személyes adatokat is beleértve). A jelen Szabályzat hivatott Önt tájékoztatni a DIMOCO adatfeldolgozási folyamatának alapvető ismérveiről.

1. Általános Információk

Az Ön személyes adatait, melyek a jelen Szabályzat hatálya alá esnek, a DIMOCO Carrier Billing GmbH dolgozza fel. Ez a cég az Ausztriában található Bécs – Neustadt Regionális Bíróság, mint az illetékes cégbíróság által nyilvántartott  cégjegyzékbe a 199901 y nyilvántartási szám alatt került bejegyzésre, székhelye pedig a Campus 21, Europaring F15/302, A-2345 Brunn am Gebirge, Ausztria cím alatt található.

A jelen Szabályzat értelmében:

  bármely utalás az „Ön” vagy „Öné” kifejezésre azt a személyt jelöli, aki a kapcsolatfelvételi űrlapot használja

  bármely utalás a „DIMOCO”, „Mi”, „Minket”, vagy „Miénk” kifejezésekre a DIMOCO Carrier Billing GmbH – ra vonatkozik

2. Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

A kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével a következő adatokat gyűjtjük össze:

  név,

  e-mail cím,

  mobiltelefon hívószám (MSISDN),

          a mobiltelefon hívószám országa (MSISDN),

          üzenet

          IP-cím

          belépési azonosító

          felhasználó

3. Mia z adatfeldolgozás célja?

Az Ön személyes adatait mi kizárólag abból a célból dolgozzuk fel, hogy megállapíthassuk azt a szolgáltatót, akinek a szolgáltatását Ön megvásárolta, illetve hogy továbbíthassuk az Ön kérését ennek az érintett szolgáltatónak, vagy az érintett harmadik fél szolgáltatónak, vagy ezen szolgáltatók ügyfélszolgálatának (A “Cél”)

4. Hogyan dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan, kellő gondossággal, helyesen, illetve a jelen Szabályzatban kifejezetten kikötött Cél-nak megfelelő elégséges, és érdemben szükséges módon dolgozzuk fel. Adatait a vonatkozó jogszabályokkal, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletével  (GDPR) összhangban dolgozzuk fel. Adatainak bizalmasságát és biztonságát a megfelelő technológiai és szervezeti eszközök révén garantáljuk.

5. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Beküldést követően a kapcsolatfelvételi űrlapot a partner cégünk: az Service & Contact Center részére továbbítjuk, akik a fogyasztói kérések koordinációjáért felelősek. Azok alapján az információk alapján, amelyek a kapcsolatfelvételi űrlapon feltüntetésre kerültek, partner cégünk: az Service & Contact Center az Ön kérését azonosítani tudja azzal az illetékes szolgáltatóval, vagy –harmadik fél szolgáltatóval, aki(k) a kérdéses szolgáltatásért felelősek. Ezt követően az Ön kérése azonnal továbbításra kerül ennek az illetékes szolgáltatónak, vagy –harmadik fél szolgáltatónak, válaszadás céljából. Így ez az illetékes szolgáltató vagy -harmadik fél szolgáltató az Ön szeméyles adatainak a kezelője az Ön kérésének feldolgozása és megválaszolása tekintetében.

Az Ön kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatai kizárólag a következő, az Ön kérését technikailag feldolgozni hivatott cégek azon alkalmazottai számára lesznek elérhetőek, akik az erre irányuló felhatamazással rendelkeznek:

       DIMOCO Carrier Billing GmbH

       KlickNet GmbH

Amennyiben a partner cégünk, az Service & Contact Center nem tudja beazonosítani a szolgáltató-, vagy harmadik fél szolgáltató által nyújtott szolgáltatást az Ön által megadott telefonszám alapján, ez esetben erről az Service & Contact Center megfelelőképpen értesíteni fogja Önt.

6. Mennyi ideig tart az Ön adatinak feldolgozása?

Az Ön személyes adatinak feldolgozása addig tart, ameddig ez a jelen Szabályzatban meghatározott Cél teljesítése érdekében szükséges. Így az Ön személyes adatai azt követően azonnal automatikusan törlésre kerülnek, amint az Ön kérése sikeresen továbbításra került az illetékes szolgáltatónak, vagy –harmadik fél szolgáltatónak (vagy ezek ügyfélszolgálatának) további feldolgozás és megválaszolás céljából. Ez alapelv szerint legkésőbb az Ön kérésnek megküldését követő 7 (azaz: hét) napon belül megtörténik.

Annak érdekében, hogy az Ön kérésének az illetékes szolgáltató, vagy –harmadik fél szolgáltató részére történt továbbításáról bizonyítékkal rendelkezzünk, az Ön kérését a vonatkozó hatályos törvényi rendelkezésekben előírt időtartam erejéig, szigorúan korlátozott hozzáféréssel megőrizzük. Ezen időtartam lejártával az adatokat a rendszerünk automatikusan törli.

7. Az Ön hozzájárulása és jogai

Az Ön adatainak feldolgozása a GDPR 6 cikk (1) (a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Önt ezzel kapcsolatban bármikor megilleti a jog hozzájárulásának visszavonására.

A GDPR 13 – 22 cikkei alapján az Ön által a részünkre megadott információk és személyes adatok tekintetében Önt a következő jogok illetik meg:

  Információhoz való jog (GDPR 13. és 14. Cikk)

  Hozzáférési jog (GDPR 15. Cikk)

  Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. Cikk)

         Törléshez való jog vagy eltűnéshez való jog (GDPR 17. Cikk)

         A feldolgozás korlátozásának joga (DSGVO 18. Cikk)

         A hordozhatósághoz való jog (GDPR 20. Cikk)

         Kifogásoláshoz való jog (GDPR 21. Cikk)

         Jog a kizárólag automatikus feldolgozás alapján hozott azon döntések hatálya – alá nem tartozásra, ideértve a profilozást is -, amelyek  jogi következményekkel, vagy azokhoz hasonló jelentőségű hatással bírnak (GDPR 22. Cikk)

A fent említett jogokat Ön bármikor gyakorolhatja.

Továbbá Önt megilleti a panasztétel joga, melyet az illetékes felügyeleti hatóságnál tud megtenni.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a Mi adatfeldolgozásunk kapcsán, kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot:

DIMOCO Carrier Billing GmbH

E-mail: DCB_DataProtection@dimoco.eu 

Telefon: +43 1 33 66 888 – 0

Stay in touch!